title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai các giải pháp quản lý điều hành giá các tháng cuối năm 2022
Thứ ba, 16/08/2022, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi các Sở - ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về triển khai các giải pháp quản lý điều hành giá các tháng cuối năm 2022 trên địa bàn TP.

Theo đó, nhằm đảm bảo ổn định đời sống xã hội, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, vừa giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tránh để xảy ra các biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội; đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, UBND TP đề nghị các sở, ngành và đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các phương án đã phê duyệt tại Thông báo số 81 và Thông báo số 179 của Văn phòng Chính phủ.

Sở, ngành chủ trì, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ kê khai giá các mặt hàng theo thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo UBND TP các trường hợp tăng giá bất hợp lý của các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn TP.

Trong văn bản này, UBND TP đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa