title Xây dựng nông thôn mới

Triển khai Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030
Thứ năm, 25/05/2023, 16:19 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa có chỉ đạo về việc triển khai Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030. Đề án nhằm phát triển cây ăn quả phù hợp với Chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở ban ngành, UBND Thành phố  Thủ Đức và UBND các huyện triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất nông nghiệp tại Thành phố.

Các nội dung cần tập trung khi triển khai: Điều tra, khảo sát diện tích sản xuất, chủng loại cây ăn quả trên địa bàn Thành phố và đề xuất vùng sản xuất tập trung, hiệu quả; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sản xuất cây ăn quả theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), tiêu chuẩn hữu cơ và các tiêu chuẩn tương đương khác nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu (xoài, chuối, ...); Thẩm định, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây ăn quả trên địa bàn Thành phố; Tổ chức thực hiện tốt các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố...

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng giao UBND TP Thủ Đức và UBND các huyện chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Các nội dung cần tập trung khi triển khai: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2025 theo Quyết định số 4007/QĐ-UBND của UBND Thành phố, trong đó vận động các hộ nông dân trồng cây ăn quả thành lập tổ hợp tác, nâng cấp thành hợp tác xã; Ưu tiên, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có các dự án đầu tư phát triển vùng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cây ăn quả.

Thanh Mai

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa