Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Văn phòng UBND TPHCM tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 (03/06/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” nhằm tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép của Chính phủ và UBND TP đề ra.
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021 (02/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021.
Nâng cao hiệu quả thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM (25/05/2021)
(HCM CityWeb) – Nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM trong thời gian tới, Sở Tư pháp TPHCM sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định có liên quan, tạo mọi điều kiện hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp lựa chọn phương thức thực hiện nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, qua đó giúp tăng số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện nhóm TTHC liên thông.
Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở-ban-ngành, UBND các quận-huyện năm 2020 trên địa bàn TPHCM (20/05/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở-ban-ngành, UBND các quận-huyện năm 2020 (Nội dung đánh giá chi tiết được công bố tại phần mềm Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính TP).
Công an TPHCM ra mắt Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công (20/05/2021)
(HCM CityWeb) – Ngày 19/5, Công an TPHCM (CATP) ra mắt Cổng thông tin dịch vụ hành chính công Công an TPHCM tại địa chỉ: http://congdvc.catphcm.bocongan.gov.vn.
Xem theo ngày:
Tìm