Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 (14/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số PCI hằng năm của TP; khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp nhằm cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của TP.
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2025 (12/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2025.
Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (11/04/2021)
(HCM CityWeb) - Ngày 10/4, Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức đã diễn ra tại TPHCM.
Phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 (08/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030.
Triển khai tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM (08/04/2021)
(HCM CityWeb) – Chiều 7/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị (CQĐT) tại TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm