Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 (16/07/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, UBND phường, xã, thị trấn.
Triển khai Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và Đại học chia sẻ năm 2021-2022 (07/07/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và Đại học chia sẻ năm 2021-2022 nhằm góp phần phát triển lực lượng lao động có chất lượng cao từ đó giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế cho TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập trong chuỗi giá trị toàn cầu; đổi mới toàn diện giáo dục, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa lực lượng lao động.
Đề nghị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo cơ chế “1 cửa” (02/07/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo cơ chế “1 cửa”.
Văn phòng UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC giai đoạn 2020 - 2025 (01/07/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của Văn phòng UBND TP giai đoạn 2020 - 2025.
Thực hiện quy trình thủ tục hành chính liên thông tại Văn phòng UBND TP (01/07/2021)
(HCM CityWeb) - Thực hiện Kế hoạch xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên thông theo cơ chế “một cửa”, Văn phòng UBND TP đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, xây dựng, trình UBND TP 79 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết, cho ý kiến của UBND TP và Chủ tịch UBND TP.
Xem theo ngày:
Tìm