Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2023 (28/01/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.
Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về cải cách thực hiện thủ tục hành chính (26/01/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về cải cách thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).
Ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện cho Chủ tịch UBND cấp xã (17/01/2023)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã có văn bản về ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện cho Chủ tịch UBND cấp xã.
Công bố 19 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao (12/01/2023)
HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố danh mục 19 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, gồm 5 thủ tục hành chính mới, 8 thủ tục hành chính thay thế, 6 thủ tục hành chính bãi bỏ (trong đó 4 thủ tục hành chính bãi bỏ do được thay thế).
Sở Nội vụ TP triển khai công tác năm 2023 (12/01/2023)
(HCM CityWeb) – Chiều 11/1, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 của Sở Nội vụ TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm