Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tăng cường truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố (23/05/2023)
(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và kết quả thực hiện 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin - Truyền thông (18/05/2023)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch Triển khai “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông giai đoạn 2020-2030” năm 2023.
Đến năm 2030 mọi người dân bình đẳng trong tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, hiện đại (15/05/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đầu tư chuyển đổi số trong quản lý nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp (15/05/2023)
(HCM CityWeb) – Sáng 14/5, HĐND TPHCM phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề "Đầu tư chuyển đổi số trong quản lý nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TPHCM Lê Trương Hải Hiếu chủ trì chương trình.
Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp TP 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (12/05/2023)
(HCM CityWeb) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm