Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021 (08/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TPHCM năm 2021 nhằm tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.
Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong cao điểm chống dịch (04/06/2021)
(HCM CityWeb) - Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP, tối 3/6, Văn phòng UBND TPHCM ban hành công văn khẩn về danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.
Văn phòng UBND TPHCM tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 (03/06/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” nhằm tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép của Chính phủ và UBND TP đề ra.
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021 (02/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021.
Nâng cao hiệu quả thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM (25/05/2021)
(HCM CityWeb) – Nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM trong thời gian tới, Sở Tư pháp TPHCM sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định có liên quan, tạo mọi điều kiện hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp lựa chọn phương thức thực hiện nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, qua đó giúp tăng số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện nhóm TTHC liên thông.
Xem theo ngày:
Tìm