Nội dung với 40580_Chuyên mục 7 Chương trình đột phá times .

title 7 Chương trình đột phá

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM (13/01/2021)
(HCM CityWeb) – Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM trong năm 2021, Sở Xây dựng TP sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.
Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh (12/01/2021)
(HCM CityWeb) – Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đã đề xuất thực hiện một số giải pháp trong năm 2021 để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.
TPHCM triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị (12/01/2021)
(HCM CityWeb) – Ngày 16/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 9/12/2020, cũng đã ban hành Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức, có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021.
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021 (07/01/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021.
Năm 2021: Dự kiến TPHCM cần khoảng 270.000 – 300.000 chỗ làm việc (04/01/2021)
(HCM CityWeb) – Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn ra trên toàn thế giới, dự kiến nhu cầu nhân lực TPHCM năm 2021 cần khoảng 270.000 – 300.000 chỗ làm việc, trong đó có 140.000 chỗ việc làm mới.
Xem theo ngày:
Tìm