Nội dung với 40580_Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (14/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp toàn TPHCM trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, vận động cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo TPHCM và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2021 (14/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo TPHCM và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2021 với chủ đề “Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.
Tổ chức biểu diễn nghệ thuật “Nghĩa tình đồng đội” (14/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Công nghệ cao Huy Dũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với tên gọi “Nghĩa tình đồng đội”.
Thành lập Tạp chí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (14/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định thành lập Tạp chí Giáo dục TPHCM thuộc UBND TPHCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Giáo dục TPHCM thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM với tên gọi chính thức là “Tạp chí Giáo dục TPHCM” có trụ sở đặt tại số 300 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3.
Ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 (14/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số PCI hằng năm của TP; khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp nhằm cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của TP.
Xem theo ngày:
Tìm