Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường quản lý, xử lý tình trạng vẽ bậy, phóng uế, xả rác,… gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan đô thị TP (30/09/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông vận tải triển khai các giải pháp xử lý công trình bị sơn, vẽ bậy, dán quảng cáo, rao vặt,… làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị theo quy định về quản lý, bảo trì công trình đường bộ.
Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trên địa bàn TP (29/09/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp đinh Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trên địa bàn TPHCM.
Triển khai các Quyết định của Thủ tướng về Chương trình xây dựng nông thôn mới (29/09/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản về triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.
Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND TP năm 2022 (29/09/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM năm 2022.
Ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP (29/09/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm