Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt (04/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt (không sử dụng Ngân sách Thành phố) cho đến khi hoàn tất các thủ tục và triển khai chính thức hệ thống thu soát vé tự động theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.
Phê duyệt Điều lệ Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM (04/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM đã được Đại hội Đại biểu Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM nhiệm kỳ I (2022-2027) thông qua ngày 30/7/2022.
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM (04/10/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM được Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) thông qua ngày 22/6/2022.
Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2022 - 2030, trên địa bàn TP (03/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2022 - 2030, trên địa bàn TP.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (03/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; có hiệu lực từ ngày 10/10/2022 và thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm