Nội dung với 40580_Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường mạnh mẽ các biện pháp giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (24/07/2021)
(HCM CityWeb) – Ngày 24/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (23/07/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức.
Ban hành Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trên địa bàn TP (22/07/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trên địa bàn TP.
Tạm dừng việc thu phí ở các trạm BOT trên địa bàn TP (21/07/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã có chỉ  đạo về tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tạm dừng thu phí từ 12 giờ ngày 20/7/2021 cho đến khi TPHCM công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thành lập cơ sở cách ly tập trung F0 do các quận, huyện và TP Thủ Đức quản lý (21/07/2021)
(HCM CityWeb) - Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa y tế, địa phương và gia đình trong chăm sóc và giám sát người nhiễm Covid-19, ngày 21/7, UBND TPHCM có văn bản 2407/UBND-VX yêu cầu UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức ban hành ngay quyết định thành lập các cơ sở cách ly tập trung cho đối tượng F0 thuộc địa bàn quản lý.
Xem theo ngày:
Tìm