Nội dung với 40580_Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu (05/03/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu trên địa bàn TP.
Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố (05/03/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND TP về ban hành mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM.
Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025 (04/03/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025.
Ban hành kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TPHCM đến năm 2030 (04/03/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định ban hành Kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TPHCM đến năm 2030 nhằm chủ động quản lý, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông, ven biển, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (04/03/2021)
(HCM CityWeb) - Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận-huyện và TP Thủ Đức tiến hành thực hiện “Lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn TPHCM”.
Xem theo ngày:
Tìm