Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển lãm “Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp” (02/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển lãm với chủ đề “Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp”.
Phê duyệt 8 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (02/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 8 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (6 sửa đổi, 2 mới) đã được tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm (02/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp đã được tái cấu trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.
Công bố 16 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 13 thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư (01/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM (Tổ Công tác).
Xem theo ngày:
Tìm