Nội dung với 40580_Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới times .

title Xây dựng nông thôn mới

Triển khai Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030 (25/05/2023)
(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa có chỉ đạo về việc triển khai Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030. Đề án nhằm phát triển cây ăn quả phù hợp với Chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Đào tạo nghề cho hơn 9.000 lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới (09/05/2023)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2025.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP năm 2023 (24/04/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố năm 2023.
Triển khai Kết luận số 548-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (17/04/2023)
(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Kết luận số 548-KL/TU ngày 5/4/2023 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.
Triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 (25/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố.
Xem theo ngày:
Tìm