Nội dung với 40580_Chuyên mục Thông báo của UBND TP times .

title Thông báo của UBND TP

Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 5 năm 2021 (30/07/2021)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
HĐND Thành phố tiếp nhận ý kiến, kiến nghị và phản ánh của cử tri qua tổng đài 1022 (16/07/2021)
(HCM CityWeb)- Nhằm thực hiện trách nhiệm gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý, hiến kế của cử tri; đồng thời để tăng cường các giải pháp tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, bức xúc của cử tri và Nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố ngày một tốt hơn; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa X triển khai kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri qua tổng đài 1022 kể từ 0 giờ ngày 16/7/2021.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TPHCM quy định mức chi khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trên địa bàn TPHCM (12/07/2021)
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TPHCM quy định mức chi khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trên địa bàn TPHCM
TPHCM triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (05/07/2021)
(HCM CityWeb) - Ủy ban nhân dân TPHCM vừa ban hành công văn số 2209/UBND-KT về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 4 năm 2021 (22/06/2021)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xem theo ngày:
Tìm