title Lịch công tác của Thường trực UBND thành phố

Lịch công tác tuần 10 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố (01/03/2021)
Tuần 10 từ ngày 1/3/2021 đến ngày 7/3/2021
Lịch công tác tuần 9 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố (22/02/2021)
Tuần 9 từ ngày 22/2/2021 đến ngày 28/2/2021
Lịch công tác tuần 6 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố (01/02/2021)
Tuần 06 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)
Lịch công tác tuần 5 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố (25/01/2021)
Lịch công tác tuần 5 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố
Lịch công tác tuần 4 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố (18/01/2021)
Lịch công tác tuần 4 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố
Lịch công tác tuần 3 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố (11/01/2021)
Lịch công tác tuần 3 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố
Lịch công tác tuần 2 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố (04/01/2021)
Tuần 02 (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)
Lịch công tác tuần 53 năm 2020 và tuần 1 năm 2021 của Thường trực UBND Thành phố (30/12/2020)
Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 3/1/2021
Lịch công tác tuần 52 của Thường trực UBND Thành phố (21/12/2020)
Tuần 52 (Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)
Lịch công tác tuần 50 của Thường trực UBND Thành phố (07/12/2020)
Tuần 50, từ ngày 7/12/2020 đến ngày 13/12/2020
Xem theo ngày:
Xem