DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
CỦA SỞ-NGÀNH, QUẬN-HUYỆN, PHƯỜNG-XÃ-THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 

STT

Đơn vị

Người Phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

 
 

1

UBND Thành phố Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng

Chủ tịch UBND TP

0918.168.767

hoang tung@tphcm.gov.vn

 

2

UBND phường An Phú

Bà Phạm Thanh Phương

CT.UBND phường

0938.336.577

thanhphuongqldtq2@yahoo.com.vn

 

3

UBND phường Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Văn Kiên

CT.UBND phường

0913.674.568

nvkien.q2@tphcm.gov.vn

 

4

UBND phường An Khánh

Bà Nguyễn Xuân Quỳnh

CT.UBND phường

0918.010.000

nxquynh.q2@tphcm.gov.vn

 

5

UBND phường An Lợi Đông

Ông Nguyễn Như Thành

CT.UBND phường

0918.996.631

nnthanh.q2@tphcm.gov.vn

 

6

UBND phường Thạnh Mỹ Lợi

Ông Đoàn Phước Lượng
Bà Trần Thị Phương Thảo

PCT.UBND phường
PCT.UBND phường

0937.714.784
0918.566.679

dpluong.tml.q2@tphcm.gov.vn
ttpthao.tml.q2@tphcm.gov.vn

 

7

UBND phường Bình Trưng Đông

Ông Phạm Văn Lành

CT.UBND phường

0988.177.458

pvlanh.q2@tphcm.gov.vn

 

8

UBND phường Thảo Điền

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

CT.UBND phường

0982.979.914

tuannguyen04091978@gmail.com

 

9

UBND phường Bình An

Ông Hồ Hải Phong

CT.UBND phường

0913.857.997

hhphong.q2@tphcm.gov.vn

 

10

UBND phường Bình Trưng Tây

Bà Lâm Phi Oanh

PCT.UBND phường

0963.209.072

lpoanh.q2@tphcm.gov.vn

 

11

UBND phường Bình Khánh

Ông Đỗ Duy Thụy

CT.UBND phường

0908.255.191

ddthuy.q2@tphcm.gov.vn

 

12

UBND phường Cát Lái

Ông Nguyễn Đức Hiền

CT.UBND phường

0903.631.030

duchienut1965@gmail.com

 

13

UBND phường Hiệp Phú

Ông Nguyễn Lê Hiệp

CT.UBND phường

0909.897.112

nlhiep.hp.q9@tphcm.gov.vn

 

14

UBND phường Long Thạnh Mỹ

Bà Lê Thị Kim Liên

CT.UBND phường

0919.908.807

ltklien.ltmq9@tphcm.gov.vn

 

15

UBND phường Long Bình

Ông Phạm Ngọc Lượng

CT.UBND phường

0903.101.733

pnluong.lb.q9@tphcm.gov.vn

 

16

UBND phường Long Phước

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh

CT.UBND phường

0907.193.986

ntnthanh.q9@tphcm.gov.vn

 

17

UBND phường Long Trường

Ông Nguyễn Hoàng Vũ

CT.UBND phường

0902.378.946

nhvu.q9@tphcm.gov.vn

 

18

UBND phường Phước Bình

Bà Bùi Thu Trâm

QCT.UBND phường

0979.294.456

tvchi.pb.q9@tphcm.gov.vn

 

19

UBND phường Phước Long A

Ông Phạm Trọng Hiếu

CT.UBND phường

090.3345.068

pthieu.q9@tphcm.gov.vn

 

20

UBND phường Phước Long B

Ông Trần văn Mau

CT.UBND phường

0913.977.388

tvmau.q9@tphcm.gov.vn

 

21

UBND phường Phú Hữu

Ông Nguyễn Đình Trí

CT.UBND phường

0938.888.269

ndtri.q9@tphcm.gov.vn

 

22

UBND phường Tăng Nhơn Phú A

Bà Trần Thị Thu Hoài

CT.UBND phường

0908.272.646

nxdung.q9@tphcm.gov.vn

 

23

UBND phường Tăng Nhơn Phú B

Ông Cao Văn Hoàng

CT.UBND phường

0913.774.257

ttthoai.tnpa.q9@tphcm.gov.vn

 

24

UBND phường Tân Phú

Ông Trần Hoàng Minh

CT.UBND phường

0908.129.050

thminh.q9@tphcm.gov.vn

 

25

UBND phường Trường Thạnh

Ông Hồ Ngọc Tùng

CT.UBND phường

0908.412.717

hntung.tt.q9@tphcm.gov.vn

 

26

UBND phường Bình Chiểu

Bà Châu Thanh Nhã

CT.UBND phường

0918 733 275

ctnha.thuduc@tphcm.gov.vn

 

27

UBND phường Bình Thọ

Ông Lê Hữu Nghị

CT.UBND phường

0917 280 029

lhnghi.thuduc@tphcm.gov.vn

 

28

UBND phường Hiệp Bình Chánh

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

CT.UBND phường

0983 018 302

nntuan.thuduc@tphcm.gov.vn

 

29

UBND phường Hiệp Bình Phước

Nguyễn Quang Chi

CT.UBND phường

0913.713.264

nqchi.thuduc@tphcm.gov.vn

 

30

UBND phường Linh Đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

CT.UBND phường

0983 066 005

nttloan.thuduc@tphcm.gov.vn

 

31

UBND phường Linh Chiểu

Bà Trần Thị Hồng Thúy

CT.UBND phường

0908 431 788

tththuy.thuduc@tphcm.gov.vn

 

32

UBND phường Linh Tây

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết

CT.UBND phường

0908 677 879

nntuyet.thuduc@tphcm.gov.vn

 

33

UBND phường Linh Trung

Ông Trần Quốc Hưng

CT.UBND phường

0908.891.789

tqhung.thuduc@tphcm.gov.vn

 

34

UBND phường Linh Xuân

Ông Vũ Quốc Bảo

CT.UBND phường

0909 461 518

vqbao.lx.thuduc@tphcm.gov.vn

 

35

UBND phường Tam Bình

Ông Lê Hữu Hảo

CT.UBND phường

0933 283 232

lhhao.thuduc@tphcm.gov.vn

 

36

UBND phường Tam Phú

Ông Phạm Văn Hùng

CT.UBND phường

0985 977 966

pvhung.tp.thuduc@tphcm.gov.vn

 

37

UBND phường Trường Thọ

Ông Bùi Ngươn Tình

CT.UBND phường

0908 530 607

bntinh.thuduc@tphcm.gov.vn

 

38

UBND quận 1

Ông Nguyễn Văn Dũng

CT.UBND quận

0918.327.585

nvdung.q1@tphcm.gov.vn

 

39

UBND phường Bến Nghé

Ông Tạ Hoàng Sự

PCT.UBND phường

0911.426.185

thsu.bn.q1@tphcm.gov.vn

 

40

UBND phường Bến Thành

Ông Đoàn Xuân Vinh

PCT.UBND phường

0936.786.787

dxvinh.q1@tphcm.gov.vn

 

41

UBND phường Đa Kao

Ông Đỗ Hữu Cường

CT.UBND phường

0910.992.092

dhcuong.q1@tphcm.gov.vn

 

42

UBND phường Tân Định

Bà Phạm Thị Thu Hà

CT.UBND phường

0909.505.588

pttha.ql@tphcm.gov.vn

 

43

UBND phường Nguyễn Thái Bình

Ông Đỗ Đình Hậu

PCT.UBND phường

0903.314.180

dinhhau74@yahoo.com

 

44

UBND phường Phạm Ngũ Lão

Ông Cao Hồng Việt

PCT.UBND phường

0908.393.993

vietcaohong@yahoo.com

 

45

UBND phường Nguyễn Cư Trinh

Bà Phạm Thị Hồng Phượng

PCT.UBND phường

0908.069.398

pthphuong.q1@tphcm.gov.vn

 

46

UBND phường Cô Giang

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

PCT.UBND phường

0931.847.284

ntmhuong.q1@tphcm.gov.vn

 

47

UBND phường Cầu Ông Lãnh

Bà Nguyễn Võ Uyên Linh

CT.UBND phường

0908.814.498

nvulinh.ql@tphcm.gov.vn

 

48

UBND phường Cầu Kho

Ông Nguyễn Vũ Linh

CT.UBND phường

0989.042.153

nvlinh.ck.q1@tphcm.gov.vn

 

61

UBND quận 3

Ông Võ Văn Đức

CT.UBND Quận

0908.113.706

vvduc.q3@tphcm.gov.vn

 

62

UBND phường 1

Ông Trần Vinh Quang

CT.UBND phường

0908.442.250

tvquang.p1.q3@tphcm.gov.vn

 

63

UBND phường 2

Bà Phạm Tuyết Anh

CT.UBND phường

028.38.398.952

ptanh.p2.q3@tphcm.gov.vn

 

64

UBND phường 3

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

CT.UBND phường

028.38.357.701 -

028.38.396.898

ntlanh.p3.q3@tphcm.gov.vn

 

65

UBND phường 4

Ông Lê Minh Tuấn Anh

CT.UBND phường

0934.994.777

lmtanh.p4.q3@tphcm.gov.vn

 

66

UBND phường 5

Bà Trần Khánh Linh

CT.UBND phường

0903.345.840

tklinh.p5.q3@tphcm.gov.vn

 

67

UBND phường 6

Ông Phạm Minh Trung

CT.UBND phường

028.39306503

pmtrung.p6.q3@tphcm.gov.vn

 

68

UBND phường 7

Bà Nguyễn Thị Thu Dung

CT.UBND phường

028.39.325.339-

028.39.325.536

nttdung.p7.q3@tphcm.gov.vn

 

69

UBND phường 8

Ông Bùi Minh Tuấn

CT.UBND phường

0903.264.964

bmtuan.p8.q3@tphcm.gov.vn

 

70

UBND phường 9

Ông Dương Minh Hải

CT.UBND phường

0908.136.595

dmhai.p9.q3@tphcm.gov.vn

 

71

UBND phường 10

Bà Nguyễn Thanh Thúy Thành

CT.UBND phường

028.39.317.302 -

028.39.316.251

nttthanh.p10.q3@tphcm.gov.vn

 

72

UBND phường 11

Ông Nguyễn Vũ Trường Hải

CT.UBND phường

028.39930765

nvthai.p11.q3@tphcm.gov.vn

 

73

UBND phường 12

Ông Trần Hữu Tài

CT.UBND phường

028.39.319.643

thtai.p12.q3@tphcm.gov.vn

 

74

UBND phường 13

Bà Phan Thị Mỹ Tiên

CT.UBND phường

028.38.467.371

ptmtien.p13.q3@tphcm.gov.vn

 

75

UBND phường 14

Nguyễn Tất Sơn

CT.UBND phường

028.39316866

ntson.p14.q3@tphcm.gov.vn

 

76

UBND quận 4

Ông Lê Văn Chiến. 

CT.UBND quận

0918.199.194

lvchien.q4@tphcm.gov.vn

 

77

UBND phường 1

Ông Đỗ Chí Chinh

CT.UBND phường

0908.419.628

dcchinh.q4@tphcm.gov.vn

 

78

UBND phường 2

Ông Nguyễn Văn Thảo

CT.UBND phường

0902.630.848

nvthao.q4@tphcm.gov.vn

 

79

UBND phường 3

Bà Dương Thị Ngọc Thương

CT.UBND phường

0303.438.887

dtnthuong.p3.q4@tphcm.gov.vn

 

80

UBND phường 4

Ông Bùi Quốc Tuấn

CT.UBND phường

0908.291.017

bqtuan.q4@tphcm.gov.vn

 

81

UBND phường 5

Ông Nguyễn Tiến Đức

CT.UBND phường

0913.703.241

ntduc.q4@tphcm.gov.vn

 

82

UBND phường 6

Ông Nguyễn Ngọc Tiến

CT.UBND phường

0902.609.333

nntien.q4@tphcm.gov.vn

 

83

UBND phường 8

Ông Nguyễn Chí Hải

CT.UBND phường

090.277.2060

nchai.q4@tphcm.gov.vn

 

84

UBND phường 9

Ông Quách Tú Anh

CT.UBND phường

0903.732.220

qtanh.p.9.q4@tphcm.gov.vn

 

85

UBND phường 10

Ông Lê Nguyễn Thế Lâm

CT.UBND phường

0938.001.868

lntlam.q4@tphcm.gov.vn

 

86

UBND phường 12

Ông Hoàng Văn Công

CT.UBND phường

0909.888.217

hvcong.q4@tphcm.gov.vn

 

87

UBND phường 13

Bà Nguyễn Thị Bảo Trinh

CT.UBND phường

0903.181.494

ntbtrinh.q4@tphcm.gov.vn

 

88

UBND phường 14

Bà Võ Kim Anh Phương

CT.UBND phường

938201175

vkaphuong.p14.q4@tphcm.gov.vn

 

89

UBND phường 15

Ông Võ Thành Việt

CT.UBND phường

0989.039.974

vtviet.p15.q4@tphcm.gov.vn

 

90

UBND quận 5

Ông Phạm Quốc Huy

CT.UBND quận

0913.810.188

q5@tphcm.gov.vn

 

91

UBND phường 1

Ông Hồ Xuân Bắc

CT.UBND phường

0918.018.018

p1.q5@tphcm.gov.vn

 

92

UBND phường 2

Phạm Nguyễn Hải Âu

CT.UBND phường

09019.349.964

p2.q5@tphcm.gov.vn

 

93

UBND phường 3

Ông Huỳnh Đức Toàn

CT.UBND phường

0913.888.275

p3.q5@tphcm.gov.vn

 

94

UBND phường 4

Bà Diệc Tuyết Mai

CT.UBND phường

0983.199.157

p4.q5@tphcm.gov.vn

 

95

UBND phường 5

Huỳnh Ngọc Hiền

PCT.UBND phường

0907.878.018

p5.q5@tphcm.gov.vn

 

96

UBND phường 6

Ông Trương Quan Tiến

CT.UBND phường

0902.455.431

p6.q5@tphcm.gov.vn

 

97

UBND phường 7

Ông Châu Minh Vũ

CT.UBND phường

0908.799.366

cmvu.p7.q5@tphcm.gov.vn

 

98

UBND phường 8

Ông Nguyễn Đình Tiến

CT.UBND phường

0939.397.978

p8.q5@tphcm.gov.vn

 

99

UBND phường 9

Bà Lê Bích Liên

CT.UBND phường

0989.492.558

lblien.q5@tphcm.gov.vn

 

100

UBND phường 10

Ông Nguyễn Xuân Thọ

CT.UBND phường

0907.567.986

p10.q5@tphcm.gov.vn

 

101

UBND phường 11

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

CT.UBND phường

0918.427.365

p11.q5@tphcm.gov.vn

 

102

UBND phường 12

Trần Phương Nam

CT.UBND phường

0908.041.277

p12.q5@tphcm.gov.vn

 

103

UBND phường 13

Ông Hà Tiến Phát

CT.UBND phường

0909.934.936

p13.q5@tphcm.gov.vn

 

104

UBND phường 14

Ông Võ Thành Tới

CT.UBND phường

0908.628.483

p14.q5@tphcm.gov.vn

 

105

UBND phường 15

Ông Nguyễn Hoài Đức

CT.UBND phường

0908.725.353

p15.q5@tphcm.gov.vn

 

106

UBND quận 6

Bà Lê Thị Thanh Thảo

CT.UBND quận

0903.655.999

lttthao.q6@tphcm.gov.vn

 

107

UBND phường 1

Ông Trần Phúc Châu

CT.UBND phường

0908.384.628

tpchau.q6@tphcm.gov.vn

 

108

UBND phường 2

Ông Tăng Văn Thanh Dũng

CT.UBND phường

0919.036.168

tvtdung.q6@tphcm.gov.vn

 

109

UBND phường 3

Ông Mai Ngọc Tuấn

CT.UBND phường

098.205 64 63

mntuan.q6@tphcm.gov.vn

 

110

UBND phường 4

Bà Trần Thúy Hằng

CT.UBND phường

0901.877.728

tthang.q6@tphcm.gov.vn

 

111

UBND phường 5

Ông Trương Văn Long

CT.UBND phường

0908.032.031

nhloctvlong.q6@tphcm.gov.vn

 

112

UBND phường 6

Ông Từ Vĩnh Thành

CT.UBND phường

0983.866.676

tvt.q6@tphcm.gov.vn

 

113

UBND phường 7

Ông Trần Đức Thọ

CT.UBND phường

0933.710.585

tdtho.q6@tphcm.gov.vn

 

114

UBND phường 8

Bà Nguyễn Thị Thu Dung

CT.UBND phường

0908.372.733

nttdung.q6@tphcm.gov.vn

 

115

UBND phường 9

Ông Phạm Nguyễn Trí Hòa

CT.UBND phường

0988.282.399

pnthoa.q6@tphcm.gov.vn

 

116

UBND phường 10

Ông Phan Thành Vinh

CT.UBND phường

0983.763.724

ptvinh.q6@tphcm.gov.vn

 

117

UBND phường 11

Ông Võ Ngọc Ẩn

CT.UBND phường

0903.979.776

vnan.q6@tphcm.gov.vn

 

118

UBND phường 12

Ông Trương Huỳnh Quốc Duy

CT.UBND phường

0982.393.339

p12.q6@tphcm.gov.vn

 

119

UBND phường 13

Bà Nguyễn Thị Viễn

CT.UBND phường

0989.003.651

ntvien.q62tphcm.gov.vn

 

120

UBND phường 14

Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh

CT.UBND phường

0908.727.208

nhnoanh.p.14.q6@tphcm.gov.vn

 

121

UBND quận 7

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh

CT.UBND quận

0909.771.977

hmtanh.q7@tphcm.gov.vn

 

122

UBND phường Tân Quy

Bà Nguyễn Thị Hồng

CT.UBND phường

918.024.408

nguyenhongvn77@gmail.com

 

123

UBND phường Phú Mỹ

Ông Phạm Thế Quan

CT.UBND phường

0909.621.701

pham.the.quan.q7@gmail.com

 

124

UBND phường Tân Thuận Đông

Ông Cao Quốc Bình

CT.UBND phường

0907.291.329

tanthuandong.q7@ tphcm.gov.vn

 

125

UBND phường Tân Thuận Tây

Ông Phan Thành Trung

CT.UBND phường

0906.950.086

tanthuantay.q7@tphcm.gov.vn

 

126

UBND phường Tân Phong

Ông Võ Anh Huy

CT.UBND phường

0903.384.388

tanphong.q7@tphcm.gov.vn

 

127

UBND phường Tân Phú

Ông Trần Quang Quỳnh

CT.UBND phường

0903.117.557

tranquangkts4@gmail.com

 

128

UBND phường Bình Thuận

Ông Nguyễn Minh Thiện

PCT.UBND phường

0919.404.656

binhthuan.q7@tphcm.gov.vn

 

129

UBND phường Phú Thuận

Ông Huỳnh Ngọc Hổ

CT.UBND phường

0903.743.374

phuthuan.q7@tphcm.gov.vn

 

130

UBND phường Tân Kiểng

Ông Nguyễn Đoàn Đang Quang

CT.UBND phường

0909.854.354

quang.envi1984@gmail.com

 

131

UBND phường Tân Hưng

Ông Nguyễn Trường Giang

CT.UBND phường

0936.717.739

giangvhttq7g@gmail.com

 

132

UBND quận 8

Ông Trần Thanh Tùng

CT.UBND quận

0908602387

tttung.q8@tphcm.gov.vn

 

133

UBND phường 1

Bà Phạm Thanh Tâm

CT.UBND phường

0903998323

pttam.p1.q8@tphcm.gov.vn

 

134

UBND phường 2

Ông Tăng Xuân Phong

CT.UBND phường

0918622868

txphong.p2.q8@tphcm.gov.vn

 

135

UBND phường 3

Dương Ngọc Châu

CT.UBND phường

0903935909

dnchau.p3.q8@tphcm.gov.vn

 

136

UBND phường 4

Ông Đỗ Lê Minh Quyền

CT.UBND phường

0918677198

đlmquyen.p4.q8@tphcm.gov.vn

 

137

UBND phường 5

Ông Cao Lê Minh Tâm

CT.UBND phường

0987918918

clmtam.p5.q8@tphcm.gov.vn

 

138

UBND phường 6

Ông Nguyễn Xuân Tuấn

CT.UBND phường

0908.884.625

nxtuan.p6.q8@tphcm.gov.vn

 

139

UBND phường 7

Ông Lý Thanh Hòa

CT.UBND phường

0903.164.572

lthoa.p7.q8@tphcm.gov.vn

 

140

UBND phường 8

Bà Dương Thị Loan Thảo

CT.UBND phường

0937821699

dtlthao.p8.q8@tphcm.gov.vn

 

141

UBND phường 9

Tạ Hồng Đào

CT.UBND phường

0912067488

thdao.p9.q8@tphcm.gov.vn

 

142

UBND phường 10

Nguyễn Mai Trung

CT.UBND phường

0907463304

nmtrung.p10.q8@tphcm.gov.vn

 

143

UBND phường 11

Ông Nguyễn Hoàng Minh

CT.UBND phường

01644.155.055

nhminh.p11.q8@tphcm.gov.vn

 

144

UBND phường 12

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga

CT.UBND phường

0907041403

ntnnga.p12.q8@tphcm.gov.vn

 

145

UBND phường 13

Ông Phạm Phi Thường

CT.UBND phường

0903.875.057

ppthuong.p13.q8@tphcm.gov.vn

 

146

UBND phường 14

Ông Trần Ngọc Thuận

CT.UBND phường

0909247181

tnthuan.p14.q8@tphcm.gov.vn

 

147

UBND phường 15

Ông Trần Phát Tấn

CT.UBND phường

0903931646

tptan.p15.q8@tphcm.gov.vn

 

148

UBND phường 16

Ông Lê Minh Tâm

CT.UBND phường

0913623218

lmtam.p16.q8@tphcm.gov.vn

 

163

UBND quận 10

Vũ Anh Khoa

CT.UBND quận

0906.696.123

vakhoa.q10@tphcm.gov.vn

 

164

UBND phường 1

Bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền

CT.UBND phường

0903.157.767

ntltuyen.p1.q10@tphcm.gov.vn

 

165

UBND phường 2

Ông Nguyễn Trọng Thiện

CT.UBND phường

0918.837.848

ntthien.p2.q10@tphcm.gov.vn

 

166

UBND phường 3

Ông Hoàng Quốc Tâm

CT.UBND phường

0903.660.779

hqtam.p3.q10@tphcm.gov.vn

 

167

UBND phường 4

Ông Châu Văn An

CT.UBND phường

0908.208.382

cvan.p4.q10@tphcm.gov.vn

 

168

UBND phường 5

Bà Hà Thị Kim

CT.UBND phường

0907.475.757

htkim.p5.q10@tphcm.gov.vn

 

169

UBND phường 6

Bà Đỗ Thị Bích Ngọc

CT.UBND phường

0903.197.379

dtbngoc.p6.q10@tphcm.gov.vn

 

170

UBND phường 7

Ông Nguyễn Đức Huy

CT.UBND phường

0908.907.104

ndhuy.p7.q10@tphcm.gov.vn

 

171

UBND phường 8

Ông Nguyễn Hải Phong

CT.UBND phường

0933.239.496

nhphong.p8.q10@tphcm.gov.vn

 

172

UBND phường 9

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh

CT.UBND phường

0939.020.293

ttmhanh.p9.q.10@tphcm.gov.vn

 

173

UBND phường 10

Bà Lê Thị Minh Ngọc

CT.UBND phường

0978.618.555

ltmngoc.p10.q10@tphcm.gov.vn

 

174

UBND phường 11

Đàm Vân

CT.UBND phường

0908.567.143

damvan.p11.q10@tphcm.gov.vn

 

175

UBND phường 12

Ông Trần Hà Quang Trung

CT.UBND phường

0903.611.969

thqtrung.12.q10@tphcm.gov.vn

 

176

UBND phường 13

Ông Nguyễn Thành Nam

CT.UBND phường

0903.806.707

ntnam.p13.q10@tphcm.gov.vn

 

177

UBND phường 14

Ông Hà Tuấn Phương

CT.UBND phường

0909.629.829

htphuong.p14.q10@tphcm.gov.vn

 

178

UBND phường 15

Ông Đỗ Hoàng Anh

CT.UBND phường

0988.890.996

dhanh.p15.q10@tpchm.gov.vn

 

179

UBND quận 11

Ông Trần Phi Long

CT.UBND quận

0903.955.979

tplong.q11@tphcm.gov.vn

 

180

UBND phường 1

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

CT.UBND phường

0938.550.799

nhtuan.p1.q11@tphcm.gov.vn

 

181

UBND phường 2

Ông Trần Nam Hà

CT.UBND phường

0935.180.307

tnha.p2.q11@tphcm.gov.vn

 

182

UBND phường 3

Ông Trần Văn Thanh

CT.UBND phường

0939.707.373

tvthanh.p3.q11@tphcm.gov.vn

 

183

UBND phường 4

Bà Vũ Thị Thanh Hiền

CT.UBND phường

0918.330.505

vtthien.p4.q11@tphcm.gov.vn

 

184

UBND phường 5

Ông Huỳnh Lâm Thanh

CT.UBND phường

0903.696.463

hlthanh.p5.q11@tphcm.gov.vn

 

185

UBND phường 6

Ông Ngũ Nam

CT.UBND phường

0989.321.293

nnam.p6.q11@tphcm.gov.vn

 

186

UBND phường 7

Ông Đoàn Huỳnh Xuân Thưởng

CT.UBND phường

0908.310.467

dhxthuong.p7.q11@tphcm.gov.vn

 

187

UBND phường 8

Ông Nguyễn Minh Vũ

CT.UBND phường

0908.866.236

nmvu.p8.q11@tphcm.gov.vn

 

188

UBND phường 9

Bà Võ Thị Thanh Trúc

CT.UBND phường

0933.797.148

vtttruc.p9.q11@tphcm.gov.vn

 

189

UBND phường 10

Ông Đỗ Nguyễn Tuấn Kha

CT.UBND phường

0903.666.177

dntkha.p10.q11@tphcm.gov.vn

 

190

UBND phường 11

Ông Đổng Văn Huy

CT.UBND phường

0918.403.128

dvhuy.p11.q11@tphcm.gov.vn

 

191

UBND phường 12

Bà Lê Thụy Mỹ Phương

CT.UBND phường

0908.803.639

ltmphuong.p12.q11@tphcm.gov.vn

 

192

UBND phường 13

Bà Nguyễn Thanh Thảo

CT.UBND phường

0976.657.744

ntthao.p12.q.11@tphcm.gov.vn

 

193

UBND phường 14

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan

CT.UBND phường

0909.883.387

ntnloan.p14.q11@tphcm.gov.vn

 

194

UBND phường 15

Ông Nguyễn Hữu Kỳ

CT.UBND phường

0918.739.333

nhky.p15.q11@tphcm.gov.vn

 

195

UBND phường 16

Ông Lâm Tấn Hùng

CT.UBND phường

0938.729.779

lthung.p16.q11@tphcm.gov.vn

 

196

UBND quận 12

Ông Lê Trương Hải Hiếu

CT.UBND quận

0908.368.888

lthhieu.q12@tphcm.gov.vn

 

197

UBND phường Hiệp Thành

Ông Lê Trường Tồn

CT.UBND phường

0984.676.861

ltton.ht.q12@tphcm.gov.vn

 

198

UBND phường Thới An

Ông Phạm Quốc Vũ

CT.UBND phường

0909.045.459

pqvu.ta.q12@tphcm.gov.vn

 

199

UBND phường Tân Thới Hiệp

Ông Nguyễn Văn Hây

CT.UBND phường

0989.027.345

nvhay.q12@tphcm.gov.vn

 

200

UBND phường Tân Chánh Hiệp

Ông Nguyễn Chí Thiện

CT.UBND phường

0903.942.734

ncthien.q12@tphcm.gov.vn

 

201

UBND phường Đông Hưng Thuận

Ông Lâm Quân Minh Vương

CT.UBND phường

0903.961.594

lqmvuong.dht.q12@tphcm.gov.vn

 

202

UBND phường Tân Hưng Thuận

Ông Phạm Cường

CT.UBND phường

0903.929.496

pcuong.tht.q12@tphcm.gov.vn

 

203

UBND phường Tân Thới Nhất

Ông Lưu Minh Đạt

CT.UBND phường

0908.494.446

lmdat.ttn.q12@tphcm.gov.vn

 

204

UBND phường Trung Mỹ Tây

Ông Nguyễn Thành Phú

CT.UBND phường

0982.666.086

ntphu.q12@tphcm.gov.vn

 

205

UBND phường Thạnh Lộc

Ông Hồ Tấn Thành

CT.UBND phường

0933.542.345

httanh.tl.q12@tphcm.gov.vn

 

206

UBND phường Thạnh Xuân

Ông Nguyễn Tiến Đạt

CT.UBND phường

0903.979.907

ntdat.q12@tphcm.gov.vn

 

207

UBND phường An Phú Đông

Ông Nguyễn Hải Lâm

Q.CT.UBND phường

02837.195.901

anphudong.q12@tphcm.gov.vn

 

208

UBND quận Bình Tân

Ông Nguyễn Minh Nhựt

CT.UBND quận

0903.645.303

nmnhut.binhtan@tphcm.gov.vn

 

209

UBND phường An Lạc

Ông Tô Hồng Giang

CT.UBND phường

0901.451.216

thgiang.al.bt@tphcm.gov.vn

 

210

UBND phường An Lạc A

Bà Huỳnh Minh Trường

Q.CT.UBND phường

0918.477.591

hmtruong.ala.bt@tphcm.gov.vn

 

211

UBND phường Tân Tạo

Ông Ngô Phan Duy Hiệp

CT.UBND phường

0909.163.444

npdhiep.tt.bt@tphcm.gov.vn.

 

212

UBND phường Tân Tạo A

Ông Nguyễn Thanh Hoàng

CT.UBND phường

0913.653.647

nthoang.tta.bt@tphcm.gov.vn

 

213

UBND phường Bình Trị Đông

Ông Võ Văn An

CT.UBND phường

0936.226.615

vvan.btd.bt@tphcm.gov.vn

 

214

UBND phường Bình Trị Đông A

Bà Võ Thị Vàng

PCT.UBND phường

0934.102.069

vtvang.btda.bt@tphcm.gov.vn.

 

215

UBND phường Bình Trị Đông B

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

CT.UBND phường

0908.394.026

ntlanh.btdb.bt@tphcm.gov.vn.

 

216

UBND phường Bình Hưng Hòa

Ông Lê Minh Hiếu

PCT.UBND phường

0909.760.789

hieulmbhh@gmail.com

 

217

UBND phường Bình Hưng Hòa A

Ông Nguyễn Văn Ngân

CT.UBND phường

0982.828.271

nvngan.bhha.bt@tphcm.gov.vn

 

218

UBND phường Bình Hưng Hòa B

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến

PCT.UBND phường

0765.454.556

nthyen.bhhb.bt@tphcm.gov.vn

 

219

UBND quận Bình Thạnh

Bà Thái Thị Hồng Nga

PCT.UBND quận

0908.169.817

tthnga.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

220

UBND Phường 1

Ông Trần Đăng Khoa

CT.UBND phường

0903.936.394

tdkhoa.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

221

UBND Phường 2

Ông Nguyễn Văn Quang

CT.UBND phường

0903.654.637

nvquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

222

UBND Phường 3

Ông Nguyễn Quốc Trung

CT.UBND phường

0968.220.000

nqtrung.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

223

UBND Phường 5

Ông Bùi Nguyên Vũ

CT.UBND phường

0918.450.947

bnvu.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

224

UBND Phường 6

Ông Phạm Văn Tồn

CT.UBND phường

0968.222.466

pvton.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

225

UBND Phường 7

Ông Trần Quang Huy

CT.UBND phường

0983.020.106

tqhuy.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

226

UBND Phường 11

Ông Nguyễn Bảo Quốc

CT.UBND phường

0906.300.038

nbquoc.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

227

UBND Phường 12

Bà Nguyễn Thị Thủy

CT.UBND phường

0983.240.877

ntphuong.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

228

UBND Phường 13

Ông  Võ Văn Nhẹ

CT.UBND phường

0909.082.092

vvnhe.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

229

UBND Phường 14

Ông Đặng Hoàng Tuấn

CT.UBND phường

0989.064.856

mquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

230

UBND Phường 15

Ông Nguyễn Huy Nghị

CT.UBND phường

0903.332.878

nhnghi.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

231

UBND Phường 17

Bà Nguyễn Thanh Thảo

CT.UBND phường

0938.021.234

ntthao.binhthanh@tphcm.gov.vn

232

UBND Phường 19

Bà Bùi Thị Hồng Quế

CT.UBND phường

0913.644.929

bthque.binhthanh@tphcm.gov.vn

233

UBND Phường 21

Ông Nguyễn Tiến Phước

CT.UBND phường

0918.151.915

ntphuoc.binhthanh@tphcm.gov.vn

234

UBND Phường 22

Ông Lê Văn Quang

CT.UBND phường

0932.786.199

lvquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

235

UBND Phường 24

Ông Vũ Minh Giang

CT.UBND phường

0903.929.944

vmgiang.binhthanh@tphcm.gov.vn

236

UBND Phường 25

Ông  Dương Tấn Khanh

CT.UBND phường

0989.009.300

dtkhanh.binhthanh@tphcm.gov.vn

237

 UBND Phường 26

Ông Lê Minh Hiếu

CT.UBND phường

0908.600.479

pqkhanh.binhthanh@tphcm.gov.vn

238

 UBND Phường 27

Nguyễn Ngọc Minh

CT.UBND phường

0903.635.435

nttdung.binhthanh@tphcm.gov.vn

239

UBND Phường 28

Ông Mai Quang

CT.UBND phường

0909.012.368

mquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

240

UBND quận Gò Vấp

  Nguyễn Thị Thanh Vân

CT.UBND quận

0908.013.838

nttvan.govap@tphcm.gov.vn

 

241

UBND phường 1

Ông Vũ Nam Hưng

CT.UBND phường

0913.122.879

vnhung.p.1.govap@tphcm.gov.vn

 

242

UBND phường 3

Ông Ngô Xuân Bình

CT.UBND phường

0903.184.376

p3.govap@gmail.com

 

243

UBND phường 4

Ông Dương Văn Kim

CT.UBND phường

0988.577.305

p4.govap@tphcm.gov.vn

 

244

UBND phường 5

Ông Vương Hoài Nam

CT.UBND phường

0974.441.502

p5.govap@tphcm.gov.vn

 

245

UBND phường 6

Ông Phan Đình An

CT.UBND phường

0888.914.243

phandinhan1982@gmail.com

 

246

UBND phường 7

Ông Phạm Trung Kiên

CT.UBND phường

0909.743.740

p7.govap@tphcm.gov.vn

 

247

UBND phường 8

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

CT.UBND phường

0945.782.627

hoalucbinh_090807@yahoo.com.vn;

p8.govap@tphcm.gov.vn

 

248

UBND phường 9

Bà Trần Thị Đảm

CT.UBND phường

0985.718.064

ttdam76@gmail.vn;

p9.govap@tphcm.gov.vn

 

249

UBND phường 10

Ông Nguyễn Khả Chính

CT.UBND phường

0933.031.177

nkchinh.p10govap@tphcm.gov.vn

 

250

UBND phường 11

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

CT.UBND phường

0909.600.761

thuhuongp10@yahoo.com;

p11.govap@tphcm.gov.vn

 

251

UBND phường 12

Đỗ An Nhàn

CT.UBND phường

0908.425.407

danhan.govap@tphcm.gov.vn;

p12.govap@tphcm.gov.vn

 

252

UBND phường 13

Ông Lê Đình Quang

PCT.UBND phường

0976.614.042

ldquang.p13.govap@tphcm.gov.vn

 

253

UBND phường 14

Ông Nguyễn Thế Dũng

CT.UBND phường

0904.062.581

p14.govap@tphcm.gov.vn

 

254

UBND phường 15

Ông Đỗ Ngọc Lãm

CT.UBND phường

0976.472.529

lamtranni@yahoo.com

 

255

UBND phường 16

Ông Ngô Văn Minh

CT.UBND phường

0938.903.020

p16.govap@tphcm.gov.vn

 

256

UBND phường 17

Bà Bùi Thị Như Hoa

CT.UBND phường

0939.844.711

p17.govap@tphcm.gov.vn

 

257

UBND quận Phú Nhuận

Ông Nguyễn Đông Tùng

CT.UBND quận

0389.096.688

ndtung.phunhuan
@tphcm.gov.vn

 

258

UBND phường 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

CT.UBND phường

0982.937.917

chutich.p1@tphcm.gov.vn

 

259

UBND phường 2

Ông Vũ Minh Hùng

CT.UBND phường

0917.323.860

chutich.p2@tphcm.gov.vn

 

260

UBND phường 3

Ông Phan Ngọc Minh

CT.UBND phường

0938.352.020

chutich.p3@tphcm.gov.vn

 

261

UBND phường 4

Ông Huỳnh Văn Vũ

CT.UBND phường

0918.683.401

chutich.p4@tphcm.gov.vn

 

262

UBND phường 5

Bà Trịnh Thị Thủy

CT.UBND phường

0932.476.725

chutich.p5@tphcm.gov.vn

 

263

UBND phường 7

Ông Nguyễn Huỳnh Hải Đăng

CT.UBND phường

0938.041.289

chutich.p6@tphcm.gov.vn

 

264

UBND phường 8

Ông Vũ Ngọc Minh

CT.UBND phường

0909.249.196

chutich.p8@tphcm.gov.vn

 

265

UBND phường 9

Ông Nguyễn Đức Lai

CT.UBND phường

0908.269.210

chutich.p9@tphcm.gov.vn

 

266

UBND phường 10

Bà Trần Thị Huê

CT.UBND phường

01217.577.677

chutich.p10@tphcm.gov.vn

 

267

UBND phường 11

Bà Trần Thị Diệu Hiền

CT.UBND phường

0909.660.242

chutich.p11@tphcm.gov.vn

 

268

UBND phường 12

Ông  Lê Thanh Tuấn

CT.UBND phường

0908.152.233

chutich.p12@tphcm.gov.vn

 

269

UBND phường 13

Bà Phạm Thị Hồng Vân

CT.UBND phường

0917.563.888

chutich.p13@tphcm.gov.vn

 

270

UBND phường 14

Ông Đỗ Hải

CT.UBND phường

0909.154.818

chutich.p14@tphcm.gov.vn

 

271

UBND phường 15

Ông Huỳnh Văn Lùng

CT.UBND phường

0903.855.336

chutich.p15@tphcm.gov.vn

 

272

UBND phường 17

Ông Phan Văn Thuận

CT.UBND phường

0979.758.697

chutich.p17@tphcm.gov.vn

 

273

UBND quận Tân Bình

Ông Nguyễn Bá Thành

CT.UBND quận

0903.885.272

nbthanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

274

UBND phường 1

Bà Hổ Thị Diễm Trinh

CT.UBND phường

0919.696.612

htdtrinh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

275

UBND phường 2

Ông Nguyễn Minh Việt

CT.UBND phường

0908.876.774

nmviet.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

276

UBND phường 3

Ông Phạm Hoàng Tuấn

CT.UBND phường

0903.933.711

phtuan.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

277

UBND phường 4

Ông Nguyễn Như Hùng

PCT.UBND phường

0908.552.570

nnhung.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

278

UBND phường 5

Ông Phạm Văn Tiến

CT.UBND phường

0917.319.417

pvtien.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

279

UBND phường 6

Ông Nguyễn Thành Danh

CT.UBND phường

0913.711.701

ntdanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

280

UBND phường 7

Ông Lê Minh Truyền

CT.UBND phường

0989.353.992

lmtruyen.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

281

UBND phường 8

Bà Mai Thị Vân Anh

PCT.UBND phường

0906.320.460

mtvanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

282

UBND phường 9

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

PCT.UBND phường

'0908.417.886

nthvan.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

283

UBND phường 10

Ông Nguyễn Lê Hoàng Thân

CT.UBND phường

0903.784.318

nlhthan.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

284

UBND phường 11

Ông Đỗ Thành Danh

CT.UBND phường

0903.777.425

dtdanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

285

UBND phường 12

Bà Vũ Thị Như Xuân

CT.UBND phường

0772.754.325

vtnxuan.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

286

UBND phường 13

Bà Lữ Thị Oanh

PCT.UBND phường

0907.467.005

ltoanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

287

UBND phường 14

Ông Nguyễn Đức Hiếu

CT.UBND phường

0909.916.911

ndhieu.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

288

UBND phường 15

Ông Nguyễn Tài Luật

CT.UBND phường

0918.622.969

ntluat.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

289

UBND quận Tân Phú

Phạm Minh Mẫn

CT.UBND quận

(028).54 088 478

pmman.tanphu@tphcm.gov.vn

 

290

UBND phường Tây Thạnh

Ông Phan Thanh Hòa

CT.UBND phường

0909.107.938

pthoa.tt.tp@tphcm.gov.vn

 

291

UBND phường Tân Sơn Nhì

Bà Phạm Thị Thanh Hương

CT.UBND phường

0987.596.393

ptthuong.ptsn.tp@tphcm.gov.vn

 

292

UBND phường Sơn Kỳ

Ông Trần Thới Đông

CT.UBND phường

0908.340.090

ttdong.tanphu@tphcm.gov.vn

 

293

UBND phường Tân Qúy

Ông Nguyễn Quốc Huy

CT.UBND phường

0938.598.598

tanquy.tanphu@tphcm.gov.vn

 

294

UBND phường Tân Thành

Ông Lê Văn Đức

CT.UBND phường

0908.123.938

lvduc.tanphu@tphcm.gov.vn

 

295

UBND phường Phú Thọ Hòa

Bà Trần Thị Trân Trác

CT.UBND phường

0907.616.509

ttttrac.pth.tp@tphcm.gov.vn

 

296

UBND phường Phú Thạnh

Ông Nguyễn Thành Trung

CT.UBND phường

0974.474.839

nttrung.tanphu@tphcm.gov.vn

 

297

UBND phường Phú Trung

Bà Thái Thị Thu Thủy

CT.UBND phường

0967.607.979

tttthuy.ppt.tanphu@tphcm.gov.vn

 

298

UBND phường Hòa Thạnh

Bà Lương Thụy Thanh Vân

CT.UBND phường

0903.693.602

lttvan.tanphu@tphcm.gov.vn

 

299

UBND phường Tân Thới Hòa

Ông Phạm Đại Phương

CT.UBND phường

0903.377.175

pdphuong.tanphu@tphcm.gov.vn

 

300

UBND phường Hiệp Tân

Ông Lê Viết Toàn

CT.UBND phường

0985.196.198

lvtoan.ht.tp@tphcm.gov.vn

 

277

UBND huyện Bình Chánh

Ông Đào Gia Vượng

CT.UBND huyện

0903.844.431

dgvuong.binhchanh
@tphcm.gov.vn

 

278

UBND thị trấn Tân Túc

Nguyễn Hòa Lan

CT.UBND thị trấn

0904.125.562

nhlan.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

279

UBND xã An Phú Tây

Ông Võ Lê Phi Vũ

CT.UBND xã

988,535,323

vlpvu.apt.bc@tpchm.gov.vn

 

280

UBND xã Bình Chánh

Bà Trần Thị Thái Nguyên

CT.UBND xã

0903.141.299

tttnguyen.binhchanh
@tphcm.gov.vn

 

281

UBND xã Bình Hưng

Ông Trần Minh Hà

CT.UBND xã

0909.399.519

tmha.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

282

UBND xã Bình Lợi

Trương Thái Ngọc

CT.UBND xã

0969.709.798

ttngoc.bl.bc@tphcm.gov.vn

 

283

UBND xã Đa Phước

Trương Thoại Linh

CT.UBND xã

0989.015.007

ttlinh.dp.bc@tphcm.gov.vn

 

284

UBND xã Hưng Long

Ông Ngô Văn Nhân

CT.UBND xã

0913.117.756

nvnhan.hl.bc@tphcm.gov.vn

 

285

UBND xã Lê Minh Xuân

Ông Hồ Phú Quyền

CT.UBND xã

0902.902.166

hpquyen.binhchanh
@tphcm.gov.vn

 

286

UBND xã Phạm Văn Hai

 Ông Trần Thanh Huy

CT.UBND xã

978,186,186

tthuy.bc@tpchm.gov.vn

 

287

UBND xã Phong Phú

Bà Tô Thị Kim Anh

CT.UBND xã

0938.239.548

ttkanh.pp.bc@tphcm.gov.vn

 

288

UBND xã Qui Đức

Bà Nguyễn Phan Thanh Thủy

CT.UBND xã

932,787,566

nptthuy.qd.binhchanh
@tphcm.gov.vn

 

289

UBND xã Tân Kiên

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

CT.UBND xã

0908.072.767

nththao.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

290

UBND xã Tân Nhựt

Bà Phan Thị Mỹ Khuyên

CT.UBND xã

938,024,442

ptmkhuyen.tn.binhchanh
@tpchm.gov.vn

 

291

UBND xã Tân Quý Tây

Bà Trần Thị Hải Yến

CT.UBND xã

0902.323.727

tthyen.tqt.bc@tphcm.gov.vn

 

292

UBND xã Vĩnh Lộc A

Ông Trần Vũ Hữu Duy

CT.UBND xã

919,389,207

tvhduy.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

293

UBND xã Vĩnh Lộc B

Ông Lôi Đại Phong

CT.UBND xã

0908.931.293

ldphong.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

294

UBND huyện Cần Giờ

Ông Nguyễn Văn Hồng

CT.UBND huyện

0909 464 748

nvhong.cangio@tphcm.gov.vn

 

295

UBND  thị trấn Cần Thạnh

Bà Nguyễn Thị Phương Kiều

CT.UBND thị trấn

0384.168.755

ntpkieu.lh.cangio@tphcm.gov.vn

 

296

UBND xã Bình Khánh

Ông Võ Hoàng Tâm

CT.UBND xã

0986.858.168

vhtam.cangio@tphcm.gov.vn

 

297

UBND xã An Thới Đông

Ông Nguyễn Văn Nam

CT.UBND xã

0935.417.179

nvnam.cangio@tphcm.gov.vn

 

298

UBND xã Tam Thôn Hiệp

Bà Nguyễn Thị Đẹp

CT.UBND xã

0909.141.409

ntdep.cangio@tphcm.gov.vn

 

299

UBND xã Lý Nhơn

Ông Huỳnh Thanh Nghị

CT.UBND xã

0988.519.516

htnghi.cangio@tphcm.gov.vn

 

300

UBND xã Long Hòa

Ông Nguyễn Bá Trường

CT.UBND xã

0969.899.778

nbtruong.cangio@tphcm.gov.vn

 

301

UBND xã Thạnh An

Ông Nguyễn Văn Hiếu

CT.UBND xã

0918.252.839

hatuan.cangio@tphcm.gov.vn

 

302

UBND huyện Củ Chi

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú

CT.UBND huyện

0903.842.495

nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn

 

303

UBND Thị trấn Củ Chi

Nguyễn Văn Dương

CT.UBND trị trấn

0937.448.548

duongnguyencuchi
@yahoo.com.vn

 

304

UBND xãTân Phú Trung

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

CT.UBND xã

0913.677.847

nguyenquoctuancuchi2019
@gmail.com

 

305

UBND xãTân Thông Hội

Ông Bùi Quốc Việt

CT.UBND xã

0908.351.577

btviet.cuchi@tphcm.gov.vn

 

306

UBND xã Tân An Hội

Ông Phạm Văn Bình

CT.UBND xã

0901.404.999

thaibinh103@gmail.com

 

307

UBND xã Phước Hiệp

Ông Nguyễn Tân Trung

CT.UBND xã

0908.509.189

nguyentantrungthaimy
@gmail.com

 

308

UBND xã Phước Thạnh

Bà Phạm Thị Hiếu

CT.UBND xã

0909.763.789

hieuthaimy1972@gmail.com

 

309

UBND xã Trung Lập Thượng

Ông Nguyễn Quốc Huy

CT.UBND xã

0918.509.960

nghuy.cuchi@tphcm.gov.vn

 

310

UBND xã Trung Lập Hạ

Bà Nguyễn Thị Hưởng

CT.UBND xã

0909.591.674

nguyenthihuong27021982
@gmail.com

 

311

UBND xã Hòa Phú

Bà Phạm Thị Cẩm Hồng

CT.UBND xã

077.862.898

hoaphu.cuchi@tphcm.gov.vn

 

312

UBND xã Bình Mỹ

Bà Đỗ Thị Thanh Thúy

CT.UBND xã

0982.376.482

thuy.dothithanh@gmail.com

 

313

UBND xã Trung An

Ông Lê Trí Dũng

CT.UBND xã

0909.289.093

trungan.cuchi@tphcm.gov.vn

 

314

UBND xã Tân Thạnh Tây

Ông Lê Thị Minh Đan

CT.UBND xã

0932.130.782

minhdanttt2020@gmail.com

 

315

UBND xã Tân Thạnh Đông

Ông Huỳnh Văn Thành

CT.UBND xã

0907.585.525

tanthanhdong.cuchi
@tphcm.gov.vn

 

316

UBND xã Phú Hòa Đông

Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt

CT.UBND xã

0908.549.494

nguyet549494@gmail.com

 

317

UBND xã Phạm Văn Cội

Bà Võ Thị Thu Hồng

CT.UBND xã

0918.794.939

thuhongnhuanduc@gmail.com

 

318

UBND xã Nhuận Đức

Ông Nguyễn Minh Trí

CT.UBND xã

0919.376.842

ntd2805.2016@gmail.com

 

319

UBND xã Thái Mỹ

Bà Lê Thị Ngọc Sương

CT.UBND xã

0909.323.893

lengocsuong79@gmail.com

 

320

UBND xã Phước Vĩnh An

Ông Trà Thanh Tùng

CT.UBND xã

0903.169.177

thanhtung0615@gmail.com

 

321

UBND xã Phú Mỹ Hưng

Ông Huỳnh Hiếu Nhân

CT.UBND xã

0982.247.788

huynhhieunhan8183
@gmail.com

 

322

UBND xã An Phú

Bà Phạm Thị Thùy Linh

CT.UBND xã

0908.988.588

thuylinhan2612@gmail.com

 

323

UBND xã An Nhơn Tây

Ông Phạm Hoàng Hà

CT.UBND xã

0913.133.727

phamhoangha1983@gmail.com

 

324

UBND huyện Hóc Môn

Ông Dương Hồng Thắng

CT.UBND huyện

0933.321.919

dhthang1978@gmail.com

 

325

UBND thị trấn Hóc Môn

Bà Huỳnh Thị Xuân Mai

CT. UBND thị trấn

0907.679.111

htxmai.hocmon@tphcm.gov.vn

 

326

UBND xã Tân Hiệp

Ông Trần Văn Trung

CT. UBND xã

0907.051.341

tvtrung.hocmon@tphcm.gov.vn

 

327

UBND xã Thới Tam Thôn

Bà Lê Thị Hồng Nhung

PCT. UBND xã

0908.705.004

lthnhung.ttt.hm@tphcm.gov.vn

 

328

UBND xã Trung Chánh

Ông Nguyễn Lê Nhân

CT. UBND xã

0918.219.419

nlnhan.hocmon@tphcm.gov.vn

 

329

UBND xã Bà Điểm

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

CT. UBND xã

0917.677.676

nttha.hocmon@tphcm.gov.vn

 

330

UBND xã Đông Thạnh

Bà Lê Thị Mộng Nghị

CT. UBND xã

0909.470.383

lenghi4478@gmail.com

 

331

UBND xã Nhị Bình

Ông Đặng Thanh Xuân

CT. UBND xã

0989.967.147

dtxuan.hocmon@tphcm.gov.vn

 

332

UBND xã Tân Xuân