title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Báo cáo kết quả khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về du lịch tại Hàn Quốc
Thứ ba, 25/10/2022, 15:23 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Báo cáo kết quả khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về du lịch tại Hàn Quốc

Báo cáo kết quả khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về du lịch tại Hàn Quốc của đoàn cán bộ, công chức theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Xem chi tiết đính kèm

 

 

CITYWEB

Số lượng lượt xem: 70