title 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021 (08/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TPHCM năm 2021 nhằm tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.
Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong cao điểm chống dịch (04/06/2021)
(HCM CityWeb) - Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP, tối 3/6, Văn phòng UBND TPHCM ban hành công văn khẩn về danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.
Văn phòng UBND TPHCM tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 (03/06/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” nhằm tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép của Chính phủ và UBND TP đề ra.
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021 (02/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021.
Nâng cao hiệu quả thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM (25/05/2021)
(HCM CityWeb) – Nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM trong thời gian tới, Sở Tư pháp TPHCM sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định có liên quan, tạo mọi điều kiện hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp lựa chọn phương thức thực hiện nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, qua đó giúp tăng số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện nhóm TTHC liên thông.
Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở-ban-ngành, UBND các quận-huyện năm 2020 trên địa bàn TPHCM (20/05/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở-ban-ngành, UBND các quận-huyện năm 2020 (Nội dung đánh giá chi tiết được công bố tại phần mềm Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính TP).
Công an TPHCM ra mắt Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công (20/05/2021)
(HCM CityWeb) – Ngày 19/5, Công an TPHCM (CATP) ra mắt Cổng thông tin dịch vụ hành chính công Công an TPHCM tại địa chỉ: http://congdvc.catphcm.bocongan.gov.vn.
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 (18/05/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP; nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật; hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.
Văn phòng UBND TP tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 (14/05/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, xác định trách nhiệm của Lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng về tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiêm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong phạm vi công việc đảm nhiệm, đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch CCHC năm 2021 của Văn phòng.
Văn phòng UBND TP phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021 (14/05/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021 nhằm tập trung các giải pháp trọng tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ thân thiện, nhanh chóng, hiện đại, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND TP  và Chương trình công tác năm của Văn phòng UBND TP.
Xem theo ngày:
Xem