title 7 Chương trình đột phá

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025 (04/03/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025.
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025
Phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030” (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030” nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số; cung cấp giải pháp thông minh cho các dịch vụ và sản phẩm thông minh, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, đô thị sáng tạo.
Cảnh sát Giao thông - Đường bộ - Đường sắt đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (23/02/2021)
(HCM CityWeb) – Nhằm tăng cường sử dụng các kênh giao tiếp trên mạng, hình thức trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tiếp xúc đông người, Phòng Cảnh sát Giao thông - Đường bộ - Đường sắt (CSGT ĐB-ĐS) vận động, khuyến khích người dân, tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến giải quyết các thủ tục đăng ký xe và xử lý vi phạm hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ http://dichvucong.gov.vn/p/dvc-trang-chu.html.
Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra TPHCM (22/02/2021)
(HCM CityWeb) – Thanh tra TPHCM đã đề ra Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc TPHCM (19/02/2021)
(HCM CityWeb) – Ban Dân tộc TPHCM đã xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 với chủ đề là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại TPHCM”.
Năm 2021: Quận Tân Bình đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính (26/01/2021)
(HCM CityWeb) – Năm 2021, UBND Quận Tân Bình tiếp tục công tác tuyên truyền, quán triệt trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) đã đăng ký thông qua đợt thi đua về công tác CCHC.
Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 (25/01/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCCH) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng (18/01/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021.
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM (13/01/2021)
(HCM CityWeb) – Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM trong năm 2021, Sở Xây dựng TP sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.
Xem theo ngày:
Xem