title Học và làm theo lời Bác

title Học và làm theo lời Bác

Thước đo quan trọng nhất trong học tập và làm theo Bác là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị
Thứ hai, 19/06/2017, 18:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung  ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương, cùng gần 10.000 đại biểu tham dự hội nghị. Tại điểm cầu TPHCM tham dự có các đồng chí: Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy; Thân Thị Thư, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

 

 

Nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý

 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh cho biết, qua 1 năm  triển khai thực hiện Chỉ thị 05 có thể khẳng định đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết 4 Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học và làm theo Bác.

 

Đối với việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2016 và chuyên đề năm 2017 được các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản. Đa số các đơn vị đã chú trọng quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với thực tiễn của địa phương, đơn vị, bản thân mình để xây dựng kế hoạch làm theo.

 

Về hình thức, nhiều đơn vị đã triển khai học tập, quán triệt chuyên đề với nhiều hình thức đa dang, phong phú. Nhiều tỉnh, TP, cơ quan: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TPHCM, Tiền Giang, Đồng Nai,… đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu, làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thảo luận chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, những việc làm cụ thể để học và làm theo Bác, để nhân rộng, tạo sức lan tỏa từ các điển hình tiêu biểu.

 

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh TP, các ngành đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, ngành tập trung xác định khâu đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong việc học và làm theo Bác, trong đó có đề cao nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đổi mới phong cách, lề lối công tác, sát dân, sát cơ sở hơn, có tiến bộ hơn trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí…

 

Tại hội nghị, tham luận của nhiều ngành, địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05, trong đó các lực lượng vũ trang gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy chiến sĩ công an, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; Trung ương Đoàn TNCSHCM đẩy mạnh tuyên dương những gương người tốt, việc tốt; xây dựng các giải thưởng riêng cho từng đối tượng, qua đó đã phát hiện nhiều gương điểm hình tiên tiến.

 

Chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Nam Định Trần Văn Chung cho biết, Tỉnh ủy Nam Định đã xác định khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 là tập trung thực hiện thành công việc xây dựng nông thôn mới. Từ việc thực thực Chỉ thị 05 đã tạo thêm sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân, đoàn kết lương – giáo. Thực hiện Chỉ thị 05, tỉnh cũng đã tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân và đi trước một bước trong việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ, khung quy định về luận chuyển cán bộ.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Vân Thanh)

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên

 

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh, trên thực tế vẫn còn cấp ủy lúng túng trong việc triển khai Chỉ thị 05. Có nơi tổ chức quán triệt chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi còn làm chậm theo kế hoạch của Trung ương. Vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở số địa phương, đơn vị kết quả chưa rõ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05 là một số cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa thật sự coi đây là công việc địa phương, lâu dài, chưa kiên quyết, kiên trì, sát sao lãnh đạo, chỉ đạo. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấy hết ý nghĩa thiết thực và trách nhiệm của bản thân trong việc học và làm theo Bác.

 

Tại hội nghị, đại diện một số địa phương kiến nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; sớm chỉ đạo biên soạn giáo trình đào tạo, đưa chương trình giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém trong thực hiện Chỉ thị này.

 

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ đạo, thời gian tới cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt các yêu cầu được nêu ra trong Chỉ thị 05 và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh phòng chống, lãng phí. Muốn vậy phải gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thước đo quan trọng nhất trong thực Chỉ thị 05 là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị; từ đó góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi cấp ủy các cấp phải luôn luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy tư tưởng của Bác để soi rọi, suy nghĩ và hành động; đổi mới tác phong làm việc thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, thực hiện nói đi đôi với làm.

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là cả hệ thống chính trị phải tiếp tục nỗ lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Điểm mấu chốt để thực hiện mục tiêu này là thúc đẩy, hình thành cho được ý thức tự giác,  tự trách nhiệm và tình cảm yêu kính Bác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là người đứng đầu các đơn vị. Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị một cách thực chất.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, cấp ủy các cấp bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, phải chú trọng nhân rộng các điển hình tiêu biểu cách làm hay bằng nhiều hình thức, khai thác cả mạng xã hội để tuyên dương các tấm gương điển hình. Cùng với đó là phát huy vai tṛ của báo chí, văn học nghệ thuật trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

 

Tại hội nghị Ban Tuyên giáo Trung ương công bố danh sách 28 tập thể, 44 cá nhân được nhận bằng khen vì có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

 

Theo Nguyễn Nam/Thanhuytphcm.vn

Số lượng lượt xem: 290