title Học và làm theo lời Bác

title Học và làm theo lời Bác

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ bảy, 23/12/2017, 15:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 22-12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ trì Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Đảng đoàn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, lãnh đạo các sở - ban - ngành, các quận - huyện, công chức, viên chức, đảng viên, báo cáo viên của Thành phố…
 
Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các nội dung của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
PGS-TS Phạm Ngọc Anh cho rằng, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tác phong khoa học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Phong cách, tác phong khoa học của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có 4 tiêu chí, gồm: phải có thói quen điều tra, nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào đời sống thực tiễn; xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp thích hợp; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp; trong lãnh đạo, hành động, điều hành, quản lý phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, rút kinh nghiệm.
 
Ngoài tác phong khoa học, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải có phong cách, tác phong dân chủ tập thể, với 3 điều căn cốt. Đó là người đứng đầu cần lưu ý việc bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ý kiến phản biện trái chiều; phải đảm bảo thông tin trung thực và sát thực là yếu tố quan trọng để thực hiện dân chủ; dân chủ nhưng phải tập trung và luôn luôn phòng tránh căn bệnh dân chủ hình thức và tập trung nhưng dẫn đến độc quyền, chuyên chế, chuyên quyền.
 
Bên cạnh đó, người đứng đầu các đơn vị phải xây dựng phong cách, tác phong quần chúng, hòa đồng với quần chúng; luôn học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng.
 
Để xây dựng phong cách gương mẫu làm gương, người lãnh đạo phải đi đầu tiên phong trong mọi công việc; dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm đồng thời giữ được cốt cách tốt, không tha hóa.
 
Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, PGS-TS Phạm Ngọc Anh cho rằng phải tập trung thực hiên 4 giải pháp căn cơ. Đó là: nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, người dân; phải xây dựng được chương trình thực hiện xác định mục tiêu, lộ trình, biện pháp, điều kiện, trong đó xác định mục tiêu thực hiện của người đứng đầu, các ban, ngành, sở, từng bộ phận, chính quyền địa phương; cần xác định các tiêu chí sát thực tế với đơn vị về xây dựng phong cách của người đứng đầu, đảng viên; phải kiểm soát thật kỹ, giám sát chặt chẽ không buông lỏng trong quá trình triển khai thực hiện. 

Minh Thư

Số lượng lượt xem: 192