title Học và làm theo lời Bác

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (19/07/2011)
(HCM CityWeb)- Sáng nay 19-3, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động này.
Công an TP HCM tổng kết 2 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (17/07/2011)
Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (16/07/2011)
Phường 7, Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (15/07/2011)
Phân công thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy chỉ đạo điểm và kiểm tra, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (13/07/2011)
Liên hoan “Tuổi trẻ Khối Dân-Chính- Đảng miền Đông Nam bộ làm theo lời Bác năm 2008” lần 1 (12/07/2011)
Năm 2009, Công an Quận 1 triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. (11/07/2011)
TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" (10/07/2011)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sở Tư pháp sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân (09/07/2011)
Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh (08/07/2011)
Xem theo ngày:
Xem