title Học và làm theo lời Bác

Nguyên tắc "Nói thì phải làm" của tư tuởng đạo đức Hồ Chí Minh (07/07/2011)
Bản di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (06/07/2011)
Mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh (05/07/2011)
Bí thư Chi bộ Cty Cổ phần Kỹ Thuật Mới tích cực tuyên truyền để công nhân học tập và làm theo Bác (04/07/2011)
Giao lưu "Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" khu vực Tây Nam Bộ (02/07/2011)
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 119 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2009) (20/06/2011)
(HCM CityWeb) – Sáng 19-5, tại Hội trường Thành Ủy, Thành Ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 119 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2009) và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Chủ đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” (18/06/2011)
Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (14/06/2011)
Xem theo ngày:
Xem