title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

Danh Sách Công Nhận, Công Bố, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành Phố
Thứ bảy, 07/05/2016, 22:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/5/2015, ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 2112/QĐ-UBND về công nhận, công bố, miễn nhiễm báo cáo viên Báo cáo viên pháp luật thành phố. như sau:

Số lượng lượt xem: 193