title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (BỘ TƯ PHÁP)
Thứ bảy, 07/05/2016, 23:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Số lượng lượt xem: 2225