title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ KHU VỰC BỎ PHIẾU (BỘ TƯ PHÁP).
Thứ bảy, 07/05/2016, 22:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Số lượng lượt xem: 198