title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DANH SÁCH CỬ TRI (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ (BỘ TƯ PHÁP). (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TỔNG KẾT CUỘC BẦU CỬ (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÊM, BẦU CỬ LẠI, BẦU CỬ BỔ SUNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TIẾNG HOA " NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN" (07/05/2016)
Nhằm tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử trên địa bàn Thành phố cho đồng bào dân tộc người Hoa, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Tờ gấp tiếng Hoa “Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
TPHCM tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp (06/05/2014)
(HCM CityWeb) - Ngày 2-4, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xem theo ngày:
Xem