title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TIẾNG HOA " NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN" (07/05/2016)
Nhằm tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử trên địa bàn Thành phố cho đồng bào dân tộc người Hoa, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Tờ gấp tiếng Hoa “Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
TPHCM tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp (06/05/2014)
(HCM CityWeb) - Ngày 2-4, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn TPHCM (20/04/2014)
(HCM CityWeb) – Ủy ban nhân dân TPHCM đã quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố.
Triển khai Hiến pháp 2013: Cụ thể hóa nhiều nội dung về đất đai (10/04/2014)
(HCM CityWeb) - Luật Đất đai được thông qua ngay sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp được xem là đã cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp năm 2013. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.
Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm (16/03/2014)
(HCM CityWeb) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định về thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm (16/03/2014)
(HCM CityWeb) - Ngày 16-01-2014, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.
Doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiến pháp 2013 (18/12/2018)
(HCM CityWeb)-Những quy định về quyền kinh tế và doanh nhân trong Hiến pháp năm 2013 là “cú hích” có sức nặng pháp lý cơ bản, quan trọng và xuyên suốt thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển.
Xem theo ngày:
Xem