title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chinh ở các Sở - ngành, UBND các cấp
Thứ sáu, 12/08/2022, 14:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các Sở - ngành, UBND các cấp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng được một đội ngũ công chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của TP ổn định, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, tham mưu, triển khai CCHC nhà nước; đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số mang đến sự hài lòng cho người dân và tổ chức góp phần xây dựng chính quyền hành động, chính quyền thân thiên với Nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc nội dung khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và tham mưu công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thống nhất việc bố trí vị trí việc làm của công chức thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP đảm bảo tính ổn định và tính kế thừa.

Thực hiện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm công chức trực tiếp đang đảm nhiệm các vị trí việc làm ở các lĩnh vực CCHC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 3 năm liên tục trở lên, được đánh giá có nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp hiệu quả được áp dụng thực tiễn, giữ vị trí lãnh đạo ở các cấp.

Thí điểm đổi mới phương pháp làm việc, sắp xếp nơi làm việc theo tiêu chuẩn thực hành 5S tại một số Sở - ngành, quận - huyện, phường, xã, thị trấn.

Minh Thư

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa