title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3
Thứ tư, 08/03/2023, 17:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại Phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đánh giá, kết quả phát triển kinh tế - xã hội TP 2 tháng đầu năm 2023 đạt một số điểm tích cực so với cùng kỳ: Tổng doanh thu du lịch tăng 62,3%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,1%, nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong tháng 2, TP đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, tiến hành khởi công: Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; Dự án xây dựng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)...

Các vấn đề tồn tại, khó khăn đã được dự báo từ tháng 1, tiếp tục kéo dài đến tháng 2: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 2,5%; Lãi suất Ngân hàng cho vay sản xuất, kinh doanh còn cao, dao động từ 13% - 15%; Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nhiều gấp 1,3 lần doanh nghiệp tham gia vào thị trường, số doanh nghiệp mới thành lập tăng 13%, nhưng tổng số vốn đăng ký giảm 43%; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2 tháng đầu năm ước tăng 4,8%; Chỉ số lao động làm việc giảm 2,5%; Nguy cơ xâm nhập của cúm gia cầm A (H5N1). Qua các chỉ dấu trên, cho thấy doanh nghiệp trên địa bàn TP gặp phải khó khăn về nguồn vốn và chịu ảnh hưởng trước những tác động của kinh tế thế giới, trong nước.

Trong thời gian tới, thị trường bất động sản, thị trường tài chính dự báo tiếp tục gặp khó khăn; doanh nghiệp có xu hướng cắt giảm lao động. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục đà suy giảm so với cùng kỳ, trong khi thị trường tiêu dùng trên địa bàn TP tăng trưởng rất chậm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng, sức mua giảm, áp lực lạm phát tác động tốc động tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP thời gian tới.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3

Tháng 3 là thời điểm sơ kết các hoạt động Quý I, tập trung triển khai công việc quan trọng trong Quý II, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi để vượt qua khó khăn, thách thức. Do vậy, Chủ tịch UBND TP đề nghị từng Thành viên UBND TP, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 năm 2023, cụ thể:

Tiếp tục phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương rà soát, hoàn thiện Đề án dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14, để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, khóa XV. Khẩn trương kiện toàn Ban Quản lý dự án quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức công tác đấu thầu lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và công tác lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuẩn bị nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP vào tháng 6/2023.

Các sở, ban, ngành TP và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, hoàn thành các nội dung, trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP trong tháng 3: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm Quý II năm 2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nội dung trình HĐND TP tại Kỳ họp tháng 3/2023.

Tập trung phân nhóm các kiến nghị, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc cộng đồng doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp TP, chủ trì, phân nhóm các kiến nghị, đề xuất; phối hợp các Sở ngành chức năng chủ động xử lý theo thẩm quyền và tham mưu UBND TP xem xét, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan đề xuất giải pháp, kế hoạch tháo gỡ, giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp về các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo tổng thể, đề xuất giải pháp, kế hoạch tháo gỡ, giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp nhà nước. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP, cơ quan liên quan đẩy nhanh triển khai thực hiện việc các cam kết với doanh nghiệp sau Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2023.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn tăng cường thông tin và tổ chức các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, nhát là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất kinh doanh và tiểu thương trên địa bàn quản lý theo quy định.

Về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm đạt tỷ lệ giải ngân 95% trong năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại các buổi họp giao ban giải ngân vốn đầu tư năm 2023. Phát huy cơ chế hoạt động của 3 Tổ công tác, tập trung giải quyết các nhóm vấn đề, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có tính tương đồng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Rạch Xuyên tâm; Nút giao An Phú; mở rộng Quốc lộ 50... giải quyết các vướng mắc trong di dời hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện.

Về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cải cách hành chính: Chủ động nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phù hợp đặc thù từng ngành, từng địa phương; từng khu vực giáp ranh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai thực hiện các Quy chế phối hợp đã ký kết; tổng hợp các vướng mắc, khó khăn báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền. Hằng tháng, thống kê những cơ quan, đơn vị nhận được yêu cầu phối hợp nhưng không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc phản hồi gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, gia tăng số lượng thủ tục hành chính đủ điều kiện tích hợp lên môi trường mạng, đảm bảo tính hiệu quả và tiện dụng, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, ứng xử không đúng chuẩn mực trong quá trình thực hiện công vụ. Xây dựng và hoàn thiện quy định về điều kiện tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Bắt đầu từ Quý III năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị công khai thông tin công chức, viên chức xử lý hồ sơ tồn đọng, trễ hạn. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các chỉ đạo trên theo quy định.

Về quản trị thực thi công việc trên môi trường mạng, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các cơ quan: Tiếp tục vận hành và từng bước hoàn thiện Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội Thành phố phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực; Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê Thành phố, các cơ quan liên quan đề xuất đơn vị đầu mối theo dõi, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, điều hành, trình UBND TP.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 của UBND TP khẩn trương hoàn thành tiến độ thực hiện, nhất là các nhiệm vụ trễ hạn trong tháng 1 và tháng 2, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trễ hạn nhiệm vụ của Quý I phải chuyển qua thực hiện trong Quý II.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa