title Văn hóa - Xã hội

Sở Tư pháp TPHCM đã rà soát hơn 10.000 lượt văn bản
Thứ ba, 10/11/2020, 08:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Từ năm 2011 đến tháng 6/2020, Sở Tư pháp TPHCM đã chủ trì, phối hợp với các sở – ban – ngành và UBND quận – huyện tổ chức rà soát 90 chuyên đề do TPHCM và các Bộ - ngành Trung ương giao, với tổng số 10.112 văn bản được rà soát, qua rà soát kiến nghị xử lý 1.722 văn bản và đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác quản lý theo chủ trương của Bộ Tư pháp về việc gắn kết công tác kiểm tra, rà soát văn bản với công tác xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã triển khai và hoàn thành 3 chuyên đề rà soát có liên quan trực tiếp đến Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, nhằm đảm bảo tính phù hợp của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đối với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 54.

Từ kết quả rà soát trong thời gian qua, nhất là giai đoạn từ năm 2014 đến nay (bao gồm chuyên đề rà soát liên quan trực tiếp đến Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 54), Sở Tư pháp chưa phát hiện các văn bản do HĐND TP, UBND TP ban hành có nội dung trái hoặc không phù hợp với Hiến pháp và Nghị quyết số 54. Các quy định của Hiến pháp 2013 và Nghị quyết số 54 được quán triệt và tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Đối với những văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản thay thế chủ yếu là do không còn đối tượng điều chỉnh; văn bản có căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung dẫn đến văn bản không còn phù hợp về nội dung, thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành; văn bản có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản ban hành sau; văn bản có nội dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội...

Nhằm đẩy mạnh công tác rà soát văn bản trên địa bàn TP, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP, Sở Tư pháp kiến nghị cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; có các giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của cán bộ pháp chế, cán bộ trực tiếp làm công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; động viên, quan tâm về chế độ, chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng thỏa đáng nhằm khuyến khích những người làm công tác rà soát văn bản nâng cao trách nhiệm và có đội ngũ cán bộ có kiến thức pháp lý toàn diện.

Sở Tư pháp cũng kiến nghị TP đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trang bị đầy đủ và thường xuyên nâng cấp hệ thống máy tính, các thiết bị ngoại vi hỗ trợ cho máy tính, hệ thống kết nối Internet, phần mềm hỗ trợ các thiết bị liên quan khác nhằm phục vụ cho công tác lưu trữ, thu thập, tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình rà soát.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa