title Thông tin chỉ đạo điều hành

Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Thứ tư, 09/06/2021, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và doanh nghiệp trên địa bàn TP bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP; tạo đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh của TP thật sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế.

Hội nghị cũng nhằm lắng nghe các đề xuất cũng như những phản ánh về tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh và hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi; tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa